Håkon Hammer
Saksofonist, dirigent og musikkpedagog i Trondheim
Saksofonist
Saksofonisten Håkon Hammer er bosatt i Trondheim. Han har et bredt nettverk av dyktige musikere rundt seg, og kan skreddersy musikkinnslag til ditt event med DJ Reggie got beats, blåserekke, jazzband, taffelmusikk-duo, partyband og S. Møller Storband. Håkon tar også på seg spilleoppdrag som solist og spiller gjerne i bryllup og begravelser.
Foto: Anthony Pinthony Sabado
Dirigent
Håkon Hammer er fast dirigent i Heimdal Storband og S. Møller Storband. Han har erfaring som dirigent både i korps, kor og storband, og kan leies inn som instruktør og dirigent på seminarer.
Foto: foto.samfundet.no
Musikkpedagog
Musikkpedagogen Håkon Hammer har en mastergrad i musikkvitenskap i tillegg til Praktisk-pedagogisk utdanning fra NTNU. Han har undervisningserfaring fra videregående, ungdomsskole, barneskole, kulturskole, privatelever, korps- og storbandseminarer. Håkon har i tillegg til sin dybdekompetanse i saksofon også grunnleggende ferdigheter på tverrfløyte.
Foto: Anthony Pinthony Sabado
Masteroppgave: Musikk i butikk
I 2015 skrev Håkon Hammer masteroppgaven Musikk i butikk – En studie av hvordan «bakgrunnsmusikk» brukes i klesbutikk på NTNU. Oppgaven tar for seg hvordan musikk kan brukes for å påvirke atmosfæren i en butikk. Den går i dybden på bruken av musikk i klesbutikker med sentrale temaer som aktiv/passiv lytting, musikkpersepsjon, musikksemiotikk, hvordan vi knytter musikk til følelser, assosiasjoner, klær, identitet, atmosfære og hvordan dette kan brukes opp mot kundegrupper og salg. Oppgaven setter det hele inn i en historisk kontekst i en musikkvitenskapelig diskurs. Kan dette være interessant for din butikk?